nybjtp

đại bàng B

  • Kali Perchlorate để sản xuất nhiên liệu tên lửa

    Kali Perchlorate để sản xuất nhiên liệu tên lửa

    Kali peclorat loại B có tác dụng kích thước hạt mịn và tốc độ phản ứng nhanh, đặc biệt thích hợp cho chất nổ và chì nhanh trong pháo hoa và pháo.

  • Bột kali perchlorate chất lượng tốt nhất

    Bột kali perchlorate chất lượng tốt nhất

    Kali peclorat loại B được sử dụng trên dây dẫn của pháo hoa và pháo nổ.Các dây dẫn được sản xuất có hiệu ứng tốc độ nhanh và có thể được sử dụng để tạo ra các dây dẫn từ 0-90 giây/mét.Khi được sử dụng trên pháo hoa và chất nổ, sản phẩm có kích thước hạt nhỏ và tốc độ cung cấp oxy nhanh.Khi được sử dụng trong pháo hoa và chất nổ, nó có đặc điểm là lực nổ mạnh và ít cặn sau khi đốt.